Cumhuriyetimiz 100 yaşında!

GÜNDER Mesleki Yeterlilik Merkezi (GÜNDERMYM)

ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLULUĞU TÜRKİYE BÖLÜMÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ (GÜNDERMYM) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.
MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.
Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.
ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLULUĞU TÜRKİYE BÖLÜMÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ (GÜNDERMYM), 09.12.2022 tarihinde AB-0476-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 01.03.2023 tarihinde YB-0342 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.
MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.

01
Başvuru Süreci

Açılan sınava bireysel başvurular GÜNDER MYM internet sayfasında yer alan sınav takviminin yer aldığı alan üzerinden online olarak ya da GÜNDER MYM’ ye elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir.

02
Belgelendirme Kapsamı

Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli, Güneş Isıl Sistem Personeli, Belgelendirme kapsamlarını içermektedir.

03
Belgelendirme Süreci

Belgelendirme süreci Günder MYM tarafından başvuru, sınav ve sınav sonuçları dahilinde takip edilmektedir. Belgelendirme süreci tarafımızca yapılacak duyurularla ilerlemektedir.

04
İtiraz & Şikayet

Personel Belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler itirazda bulunabilir. İtirazlar, GÜNDER MYM web sayfasında yer alan İtiraz/Şikayet/Öneri alanı doldurularak GÜNDER MYM’ ye iletebilir.

BELGELENDİRME ÜCRETLERİ

Açıklamalar;

Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir.

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından her yıl belirlenen belge masraf karşılığı 2024 yılı için 750 TL’dir.
 • Belge masraf karşılığı olan söz konusu 750 TL, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) iletilmek üzere, başarılı olan adaylardan GÜNDER İktisadi İşletmesi-GÜNDER MYM tarafından ayrıca tahsil edilecektir.
 • Belgeli kişinin, belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde yeni belge düzenleme ücreti olarak 750 TL alınacaktır. (Bu tutarın 375 TL ‘si MYK Belge Basım ücreti olup, 375 TL’ si GÜNDERMYM işlem ücreti olacaktır.)
 • Sınavsız kanıt ile Belge Yenileme Ücreti; 1125 TL’dir.
 • Sınavda başarısız olan adayın, her yeterlilik birimi ve sınav türü için 1 (bir) yıl içerisinde kullanılmak üzere, ücretsiz 1 (bir) sınav hakkı daha bulunmaktadır.
 • Yeterlilik yerine yeterlilik birimlerine başvuru yapıldığında, her yeterlilik biriminin birim ücreti talep edilir.
 • Sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaylara sınav saatinden 48 saat öncesine kadar yazılı bildirimde bulunması koşuluyla ücret iadesi yapılır. Sınav saatine 48 saatten az zaman kalması halinde ücret iadesi yapılmamaktadır.
 • Herhangi bir bildirimde bulunmadığı halde sınav günü sınava katılmayan adaya ücret iadesi yapılmaz.

GÜNDER MYM

Ulusal Yeterlilik
Sistemi

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetlerdir.

Ulusal meslekî yeterlilik sisteminin amaçları şunlardır:

 • Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek.
 • Öğrenme çıktıları için ulusal ve uluslararası standartlar oluşturmak.
 • Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini temin etmek.
 • Yatay ve dikey geçişler için yeterlilikleri ilişkilendirmek, ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak.
 • Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak.
 • Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek

UMYS’de öncelikle iş dünyası ve diğer ilgili tarafların katılımıyla taslak meslek standartları geliştirilmektedir. MYK sektör komitesine sunulan taslaklar yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

 

Meslek standartlarını temel alan Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması süreci yine eğitim ve öğretim kurumları, iş piyasası ve ilgili diğer tarafların katılımıyla gerçekleştirilmekte, hazırlanan yeterlilik taslakları MYK sektör komitesinin değerlendirme ve incelemesinin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla ulusal yeterlilik olarak kabul edilerek, Ulusal yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmektedir. Ulusal yeterlilikler; sınav ve belgelendirme süreçlerine, sınav materyali ile eğitim ve öğretim müfredatlarının ve materyallerinin geliştirilmesine temel teşkil etmektedir..

 

Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasını takiben MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilen sınavlar sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

GÜNDER MYM

Belge Yenileme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, port folyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı (P1) sınavlardan başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Günder MYM

Belgelendirme Kapsamı