Günder MYM

Başvuru Süreci

Mesleki Yeterlilik Merkezi

Günder MYM

Başvuru Süreci

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Adaylar, GÜNDER MYM’nin sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda mesleki yeterlilik belgesi almak için www.gundermym.com adresinde yer alan Sınav Başvuru Formunu doldurarak talepte bulunabilir.

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, Ulusal Yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır. (Bakınız: Ulusal Yeterlilikler)

Sınavlar, www.gundermym.com veya https://gundermym.voc-tester.com/basvuru sayfasında ilan edilir. Sınavlar başvuru, ilan edilen tarihler arasında yapılmalıdır.

Sınavlara başvuru, online olarak https://gundermym.voc-tester.com/basvuru adresi üzerinden veya elden Sınav Başvuru Formu ile yapılır.

 

BAŞVURU EVRAK LİSTESİ

  • Sınav Başvuru Formu (1 nüsha ıslak imzalı)
  • Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı)
  • Sınav Ücreti Dekontu
  • Kimlik Fotokopisi

 

BAŞVURU SÜRECİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

   1. Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi

GÜNDER MYM tarafından düzenlenecek olan sınavlarda; başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, sınav organizasyonu, belgelendirme ve belgelendirme sonrası sürece ilişkin tüm detaylar GÜNDER MYM’ nin internet adresinden (https://www.gundermym.com/) duyurulur. Başvurular, genel başvuru (ön talep) ya da açılan sınava başvuru şeklinde alınır.

GÜNDER MYM’ nin yetkilendirildiği ilgili Ulusal Yeterliliklerde sınav başvurusu için herhangi bir eğitim/tecrübe ya da ön şart bulunmamaktadır.

GÜNDER MYM hizmetlerine ilişkin esas ve usuller Ücret Talimatında dokümante edilmiş olup, sınav ücretleri Ücret Çizelgesinde listelenmiştir. Sınav ücretlerine ilişkin çizelgeye (https://www.gundermym.com/belgelendirme-ucretlerimiz) adresinden ulaşılabilmektedir.

     1.1. Bireysel Başvuruların Alınması

       1.1.1. Genel Başvuru (Ön Talep)

GÜNDER MYM’ nin yetkilendirildiği Ulusal Yeterliliklerde, belge almak isteyen kişiler genel başvuru taleplerini GÜNDER MYM internet sayfasındaki ilgili alandaki başvuru bölümünden (https://www.gundermym.com) ya da GÜNDER MYM’ nin resmi mail adresi üzerinden (info@gundermym.com) yapabilir. Genel Başvuru Süreci, 1.1.2. maddesinde anlatıldığı üzere gerçekleştirilir.

GÜNDER MYM’ ye gelen genel başvurular, GÜNDER MYM tarafından değerlendirilir ve sınav organizasyonunun planlanmasına bağlı olarak başvuru sahiplerine e-posta/telefon/sms yoluyla bilgilendirme yapılır.

       1.1.2. Açılan Sınava Başvuru

Açılan sınava bireysel başvurular GÜNDER MYM internet sayfasındaki (https://www.gundermym.com/) yer alan Sınav Takvimi sekmesi üzerinden online olarak ya da GÜNDER MYM’ e elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir.

Online ya da elden yapılan başvuruların sahipleri, GÜNDER MYM internet adresinde (https://www.gundermym.com) yayımlanan banka hesap bilgilerine, dahil olmak istediği sınava göre Ücret Çizelgesinde belirtilen ücreti öder. Ödeme dekontunun açıklama kısmında; başvuru sahibinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, sınava girilecek olan Ulusal Yeterlilik Adı/Seviyesi varsa çalıştığı kuruluş ismi yer almalıdır.

Online Başvurularda;

İnternet sayfasında yer alan başvuru alanından, girilmek istenen sınava ilişkin bilgiler ile kişisel bilgiler kaydedilir ve destek dokümanlar (dekont, kimlik fotokopisi vb.) yüklenerek başvuru işlemi tamamlanır. Ardından GÜNDER MYM Portal tarafından başvuru sahibi için kullanıcı adı ve şifre oluşturularak, bu şifre ile başvuru sahibinin kendisine ait tüm bilgilere (başvuru durumu, sınav sonuçları, belge sorgulama vb.) ulaşabilmesi sağlanır. 

Başvurunun tamamlanmasıyla internet sayfası üzerinden Sınav Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) indirilerek imzalanır. Söz konusu dokümanların asıl nüshalarına kimlik fotokopisi ve dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce GÜNDER MYM’ ye kargo yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.

Elden/kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda;

Sınav Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) GÜNDER MYM internet adresi (https://www.gundermym.com/) üzerinden indirilerek doldurulur. Sınav Başvuru Formu ekine, yine internet sayfasından indirilen Belge Kullanım Sözleşmesi(2 nüsha ıslak imzalı asıl) imzalanarak, kimlik fotokopisi ve ödeme dekontu ile birlikte sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce GÜNDER MYM’ ye elden teslim edilir ya da kargo-posta yoluyla gönderilir.

Tüm başvurularda (online/elden/kargo/posta) sınav başvuru talebi Belgelendirme Müdürü tarafından incelenir. İnternet başvuru bilgilerinde ya da gönderilen/teslim edilen dokümanlarda herhangi bir eksik ya da hata varsa Belgelendirme Müdürü tarafından başvuru sahibi ile irtibata geçilerek tamamlanması istenir. Eksiklikleri tamamlanan başvuru sahibinin Sınav Başvuru Formunun başvuru onay hanesi Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanarak onaylanır.

Belgelendirme Müdürü tarafından başvurunun onaylanmaması durumunda başvuru sahibine e-posta/sms/telefon yoluyla başvuru reddine ilişkin bilgilendirme yapılır. Başvuru sürecinde anlatılan ön işlemleri gerçekleştirmeyen başvuru sahiplerinin başvuruları onaylanmaz.

Başvuru süreci tamamlanan ve onaylanan adaylara Belgelendirme Müdürü tarafından sınav organizasyonu hakkında e-posta/sms/telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

Aday, sınav yerine ulaşımını kendisi sağlar.

     1.2. Kurumsal/Toplu Başvuruların Alınması

GÜNDER MYM, yazılım üzerinden dijital olarak kurumsal/toplu genel başvuru ya da açılan sınava başvuru yapılabilir.

Çalışanlarının belgelendirilmesini talep eden müşteri, sınavlar için kendi işletme sahasının/merkezinin kullanılmasını talep edebileceği gibi (Gezici Sınav Birimi), sınavların GÜNDER MYM Sınav Merkezinde düzenlenmesini de talep edebilir.

Online Başvurularda;

Açılan sınava kurumsal/toplu başvurular GÜNDER MYM internet sayfasında (https://www.gundermym.com) yer alan Sınav Takvimi sekmesi üzerinden online olarak ya da GÜNDER MYM’ ye elden/kargo/posta yoluyla yapılabilir. GÜNDER MYM’ ye yapılacak kurumsal/toplu başvuru sürecinde müşteri temsilcisi, GÜNDER MYM tarafından kendisine tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapar ve sistemin başvuru için ekran yönlendirmelerini takip eder.

GÜNDER MYM internet sitesi üzerinden kurumsal/toplu başvuru işlemi gerçekleştiren işletme ile Gizlilik Sözleşmesi imzalanır. Böylece kişisel verilerin korunmasına ilişkin paylaşılacak olan her türlü bilginin gizliliğini koruma altına alacak hükümler taraflara bildirilir. 

Başvurunun tamamlanmasıyla internet sayfası üzerinden Sınav Başvuru Formu (1 nüsha, ıslak imzalı asıl) ile Belge Kullanım Sözleşmesi (2 nüsha ıslak imzalı asıl) indirilerek imzalanır. Söz konusu dokümanların asıl nüshalarına kimlik fotokopisi ve dekont eklenerek, sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce GÜNDER MYM’ ye kargo yoluyla gönderilir ya da elden teslim edilir.

Sınav Merkezinde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Genel ya da açılan sınava yapılan başvuru süreci, GÜNDER MYM Sınav Merkezinde gerçekleştirilmesi talep edilen sınavların başvuru süreci 1.1. Bireysel Başvuruların Alınması başlığı altında anlatıldığı üzere gerçekleştirilir. 

Gezici Sınav Biriminde gerçekleştirilecek sınavlarda;

Çalışanını belgelendirme talebinde bulunan müşteri, sınavı talep edilen Ulusal Yeterlilik/Birimi, aday sayısı, kurum/kuruluş/fabrikaya ait bilgileri (lokasyon/sektör) e-posta göndererek (info@gundermym.com) GÜNDER MYM’ ye genel başvuruda bulunabilir. 

Belgelendirme Müdürü ön başvuruyu incelemesinin ardından (talep edilen sınav kapsamı GÜNDER MYM yetkilendirildiği alanlarla ilgili olması durumu, başvuru sayısı vb. hususları) müşteri ile irtibata geçerek, başvuru işlemlerinin 1.1. Bireysel Başvuruların Alınması maddesinde anlatıldığı şekliyle gerçekleştirilmesine ilişkin bilgilendirmede bulunur.

Bilgilendirmenin ardından müşteriye müşterinin ve GÜNDER MYM yükümlülüklerinin tanımlandığı Sınav ve Belgelendirme Hizmet Sözleşmesini, sınav alanlarının yeterliliğinin denetlendiği Sınav Yeri Uygunluk Kontrol Formu e-posta yoluyla gönderir. Belgelendirme Rehberinin GÜNDER MYM internet sitesinden (https://www.gundermym.com) indirilebileceğinin bilgisi verilir, rehberin müşteri tarafından incelenmesi istenir.