Günder MYM

Misyon ve Vizyonumuz

Mesleki Yeterlilik Merkezi

Günder MYM

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Öncelikli olarak Güneş Enerjisi Sektörü bünyesinde ve diğer sektörlerde ulusal yeterlilik sistemi ve mesleki yeterlilik belgelendirmesi konusunda farkındalık yaratarak, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerini geliştirerek, belgelendirilmiş nitelikli eleman istihdamını arttırmak; hizmet verilen sektör çalışanları ve işverenleri tarafından kabul gören bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı ve MYK mevzuatını uygun olarak ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmek.

Vizyonumuz

GÜNDERMYM olarak Türkiye’ nin güneş enerjisi alanında etkin, sürdürülebilir ve öncü bir personel belgelendirme merkezi olmak.