Günder MYM

İtiraz ve Şikayet

Mesleki Yeterlilik Merkezi

Günder MYM

İtiraz ve Şikayet Süreci

Personel Belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler itirazda bulunabilir. İtirazlar, GÜNDER MYM web sayfasında yer alan İtiraz/Şikayet/Öneri alanı doldurularak GÜNDER MYM’ ye iletebilir.

İtiraz, 
• Başvuru şartlarına uygunluk, 
• Sınav soruları, 
• Sınavın değerlendirilmesi, 
• Belgelendirme kararları, 
• Gözetim geçerli kılma ve yeniden belgelendirme kararları, 
• Belge iptali, askıya alınması, kapsamın genişletilmesi veya daraltılması işlemleri/kararları ile ilgili konularını kapsayacak şekilde olay tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yapılan itiraz başvuruları kabul edilecektir. 

 

Personel Belgelendirme süreci ve uygulamalarına ilişkin başvuru sahipleri, adaylar, belgelendirilmiş kişiler ve onların işverenleri ile diğer kesimler şikâyette bulunabilir. Şikâyetler, web sayfasında yer alan İtiraz/Şikayet/Öneri alanını doldurarak GÜNDER MYM’ ye iletebilirler. 


Şikâyet, 
• Birim personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları, 
• Birimin faaliyetleri, 
• Gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar,

  • Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları 
    ile ilgili konuları kapsayabilir. 

Günder MYM

Merkezi Yeterlilik Sınavı

Başvuru yapmak için bilgileriniz doldurunuz.