Günder MYM

GenelGüneş Enerjisi Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi

Güneş Enerjisi Sektöründe 4 Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi

MYK Enerji Sektöründe, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) tarafından hazırlanan ” Güneş Isıl Sistem Personeli (Seviye 4), Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli (Seviye 4), Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli (Seviye 5), Güneş Isıl Sistem Personeli (Seviye 5) MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelenerek, komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve MYK Yönetim Kurulunun 04/20/2020 tarihli ve 2022/80 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir.

15UY0208-4 Rev 01 Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli dokümanına ulaşmak için buraya tıklayınız.

15UY0208-5 Rev 01 Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli dokümanına ulaşmak için buraya tıklayınız.

15UY0209-4 Rev 01 Güneş-Isıl Sistem Personeli dokümanına ulaşmak için buraya tıklayınız.

15UY0209-5 Rev 01 Güneş-Isıl Sistem Personeli dokümanına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek? MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.

Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir.

MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.

Post a comment