Günder MYM

GenelGÜNDER & GÜNDERMYM olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde -11 Ağustos 2023 tarihinde- düzenlenen “Kariyer Fuarı”ndayız. 

Post a comment